3. Kręgi pomocy dzieciom

„Kręgi na Wodzie” autorstwa Pani Anny Andrzejewskiej to inicjatywa posiadająca już długą historię w Mieście Gdynia. Autorski program pomocy dzieciom, rodzicom, opiekunom, wychowawcom i instytucjom w okoliczności kryzysu suicydalnego. 

Obecnie „Kręgi na Wodzie” ubogacamy i rozszerzamy w projekcie „Kręgi pomocy dzieciom”. 

W połowie lutego uruchomiony zostanie telefon wsparcia dla instytucji, rodziców, nauczycieli. Telefon będzie aktywny 1 x w tygodniu przez 4h. Ma on charakter przede wszystkim informacyjny, korzystać mogą z niego pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek, rodzice. 

W ramach bieżącej edycji będziemy realizować szkolenia dla kadry pedagogicznej i psychologicznej szkół, w tym w zakresie identyfikacji czynników ryzyka, radzeniem sobie w kryzysie. Przede wszystkim pragniemy szkolić kadrę w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych, tak by w ramach i w obrębie placówki uczyć dzieci i młodzież regulowania emocji, rozwiązywania problemów, mediacji między sobą nawzajem, stawiania granic i szanowania granic innych. 

Nowy moduł kręgów na wodzi to superwizja dla psychologów szkolnych oraz pedagogów. Dobra jakość pomagania, wychowywania i wspierania nastolatków nie jest możliwa bez zadbania o siebie. W ramach superwizji będziemy wspierać kadrę psychologiczną i pedagogiczną szkół w sposób empatyczny i pełen zrozumienia, dzieląc się profesjonalną wiedzą i bogatym doświadczeniem klinicznym. 

Warsztaty dla osób zagrożonych lub po doświadczeniu kryzysu suicydalnego w wieku 15-19 lat będą mogły uzyskać wsparcie w ramach grupy psychoedukacyjno -terapeutycznej. Druga grupa terapeutyczna uruchomiona zostanie dla rodziców, opiekunów z doświadczeniem kryzysu suicydalnego dziecka.