3. Kręgi pomocy dzieciom

Kręgi Pomocy Dzieciom to inicjatywa posiadająca już pewną historię w Mieście Gdynia. Początkowo dotyczył on jedynie pomocy udzielanej dzieciom, rodzicom, opiekunom, wychowawcom i instytucjom w okoliczności kryzysu suicydalnego, obecnie jednak program został ubogacony i rozszerzony w projekcie „Kręgi pomocy dzieciom”. 

W kwietniu 2024 roku uruchomiony został telefon wsparcia dla instytucji, rodziców, nauczycieli. Telefon jest aktywny 1 x w tygodniu przez 4h. Ma on charakter przede wszystkim informacyjny, a korzystać mogą z niego pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek, czy rodzice.

W ramach bieżącej edycji realizujemy szkolenia dla kadry pedagogicznej i psychologicznej szkół, w tym w zakresie identyfikacji czynników ryzyka, radzeniem sobie w kryzysie. Przede wszystkim pragniemy szkolić kadrę w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych, tak by w ramach i w obrębie placówki uczyć dzieci i młodzież regulowania emocji, rozwiązywania problemów, mediacji między sobą nawzajem, stawiania granic i szanowania granic innych. 

Nowy moduł Kręgów Pomocy Dzieciom to superwizja dla psychologów szkolnych oraz pedagogów. Dobra jakość pomagania, wychowywania i wspierania nastolatków nie jest możliwa bez zadbania o siebie. W ramach superwizji będziemy wspierać kadrę psychologiczną i pedagogiczną szkół w sposób empatyczny i pełen zrozumienia, dzieląc się profesjonalną wiedzą i bogatym doświadczeniem klinicznym. 

Warsztaty dla osób zagrożonych lub po doświadczeniu kryzysu suicydalnego w wieku 15-19 lat będą mogły uzyskać wsparcie w ramach grupy psychoedukacyjno -terapeutycznej. Druga grupa terapeutyczna uruchomiona zostanie dla rodziców, opiekunów z doświadczeniem kryzysu suicydalnego dziecka.