Mgr Agnieszka Gajda

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Psychologia oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Logopedia. Specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, diagnozy oraz terapii. Doświadczona w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i rodzinami. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz psychoterapią zaburzeń psychicznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i norweskich placówkach opieki zdrowotnej (w oddziałach całodobowych oraz w oddziałach ambulatoryjnych), w tym w Poradni dla Osób z Autyzmem 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni dla Osób Dorosłych z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz w Gdańskim Centrum Zdrowia pracując z młodzieżą i dziećmi. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.