Dr n. med. Marta Kutniewska-Kubik

Dr n. med. Marta Kutniewska-Kubik – absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na Oddziale Psychiatrycznym i oddziałach leczenia chorób somatycznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a ponadto w poradniach zdrowia psychicznego, orzecznictwie ZUS i na potrzeby opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Jest założycielem Centrum Diagnozy Psychologicznej Terapii i Rozwoju Osobistego oraz Specjalistycznego Centrum Medycznego Medycy w Sercu Gdyni.

Wielokrotnie występowała w roli diagnosty i eksperta w postępowaniach związanych z potrzebą oceny funkcjonowania poznawczego, różnicowania osobowości i zaburzeń psychotycznych. Swoją wiedzą, warsztatem pracy i doświadczeniem dzieli się z innymi terapeutami organizując superwizje koleżeńskie, organizując warsztaty, jak również podczas wystąpień na konferencjach czy publikacji artykułów w czasopismach naukowych. Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie medycyny prowadzi procesy terapeutyczne chorych somatycznie lub ze współistniejącymi zaburzeniami psychosomatycznymi.

W naszej placówce zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości oraz psychosomatycznych, konsultacjami pacjentów z nadwagą i otyłością, a także wspieraniem procesu troski o siebie, poradami dla rodziców jak i terapią zaburzeń u dzieci powyżej 13 r.ż.

W swojej codziennej pracy kieruje się wszechstronnym podejściem do pacjenta łącząc wiedzę biologiczną dotyczącą fizjologii i fizjonomii z wiedzą i doświadczeniem psychologicznym.

Dni i godziny przyjęć: w każdy czwartek do godz. 20:00

Rejestracja online: zarezerwuj wizytę