1. Regulacja emocji - wzmocni

W ramach tej części będziemy prowadzić warsztaty, których celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami, z problemami dnia codziennego, z sytuacjami zidentyfikowanymi jako kryzysowe