Diagnoza i leczenie w obszarze zdrowia psychicznego

Konsultacje

Konsultacje psychologiczne dorosłych

Konsultacje psychologiczne dzieci

Konsultacje psychiatryczne dzieci i dorosłych

Diagnostyka

Testy psychologiczne dzieci i młodzieży

Testy psychologiczne dorosłych

Diagnoza neuropsychologiczna zaburzeń pamięci