2. Żagle i ster

Dzieci oraz młodzież w okresie dokonywania wyborów odczuwają silne emocje, często stres wynika z niepewności, co do dokonanego wyboru lub braku umiejętności podjęcia decyzji. W ramach 3 warsztatów nastolatkowie poznają swoje zasoby, potrzeby, zrozumieją ideę profilowania zawodowego, nabędą umiejętności akceptacji i zaangażowania w okoliczności nowych sytuacji, w trudnych momentach związanych z wyborami i podejmowaniem decyzji. Warsztaty będą też okazją do przesiewowej oceny nastroju wśród uczestników programu.