Leczenie otyłości i zaburzeń odżywiania

Stylówka

OTYŁOŚĆ JAKO CHOROBA

Otyłość i nadwaga to problem znany od wielu stuleci. Już w starych filmach, na archiwalnych zdjęciach, starych ilustracjach, a nawet w legendach i bajkach, znajdziemy postacie otyłe. O ile w takich przekazach otyłość jest pewnym atutem, często uwypuklającym konkretna cechę charakteru postaci lub po prostu sprawiającym, że nabiera ona przyjaznego obserwatorowi wyglądu, o tyle w życiu codziennym otyłość może mieć bardziej negatywny wymiar, w skrajnych przypadkach prowadzący do niezrozumienia otyłego człowieka, a nawet jego wyszydzenia i poniżenia.

W tym znaczeniu otyłość z jej konsekwencjami zdrowotnymi, psychicznymi i społecznymi stanowiła do niedawna problem niedoceniony. Ostatnie lata przyniosły jednak zwrot w postrzeganiu otyłości i tak w 2008 roku ustanowiono konsensus, w którym uznano otyłość i nadwagę za chorobę. Od tamtego czasu w świecie medycznym funkcjonuje pojęcie choroby otyłościowej, która jako złożony problem fizyczny, psychiczny i społeczny ma swoje konsekwencje i powikłania pod postacią m.in. rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, insulinooporności, zaburzeń poruszania się, wad postawy, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju, czy nowotworów. Duża część z tych powikłań stanowi jednocześnie czynniki ryzyka rozwoju chorób serca i naczyń, w konsekwencji prowadząc do zwiększonej przedwczesnej śmiertelności człowieka otyłego.

Biorąc pod uwagę tak wiele problemów zdrowotnych wynikających z nadwagi i otyłości, wymaga ona zindywidualizowanego na pacjenta leczenia interdyscyplinarnego, w tym psychologicznego, dietetycznego, fizjoterapeutycznego czy farmakologicznego, a okresowo również chirurgicznego, które niejako podąża za mnogością czynników stanowiących jej przyczynę np.: fizjologiczne zmiany tempa metabolizmu zależne od wieku, zaburzenia psychiczne, zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia poruszania się, zaburzenia łaknienia, stres, zaburzenia metabolizmu węglowodanów, błędy dietetyczne itp. Część przyczyn choroby otyłościowej wynika z naszej wieloletniej niewiedzy i braku czasu na solidną edukację prozdrowotną, w tym braku czasu na zadbanie o własne zdrowie, część jest konsekwencją innych chorób, dla których otyłość jest tylko jednym z objawów.

W przeważającej części przypadków jednak przy dobrej współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny z pacjentem udaje się uzyskać satysfakcjonujące wyniki w długoterminowym leczeniu otyłości. W tym wypadku należy podkreślić długoterminowość i wielospecjalistyczność postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, gdyż w przypadku latami pielęgnowanej choroby otyłościowej dla wielu pacjentów uzyskanie stałej redukcji wagi ciała będzie wymagało długotrwałego zaangażowania w proces leczenia u różnych specjalistów.

Stąd w naszej ofercie skierowanej do osób borykających się z problemem otyłości znalazło się kompleksowe wspomaganie procesu jej leczenia i profilaktyki. Leczenie otyłości jest bardzo zindywidualizowanym procesem i zależnym w dużej mierze od często złożonych przyczyn jej powstania.

4 ETAPY LECZENIA OTYŁOŚCI

  • etap diagnozy przyczyn, m.in. jego nawyki żywieniowe i ruchowe, używki, czynniki stresowe i środowiskowe, choroby i stosowane leki, oraz ich wpływ na wagę ciała
  • etap modyfikacji czynników ryzyka i niefarmakologicznego leczenia otyłości (w tym leczenia dietetycznego, psychologicznego, fizjoterapeutycznego itp.) dopasowanego każdorazowo do indywidualnych potrzeb pacjenta
  • etap farmakologicznego wspomagania leczenia otyłości
  • etap leczenia zabiegowego

Wszystkie w/w etapy leczenia, a w szczególności etap modyfikacji czynników ryzyka czy niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia otyłości, przenikają się wzajemnie, a wraz z długotrwale prowadzonym procesem edukacji w konsekwencji dążą do zmniejszenia wagi ciała i poprawy funkcjonowania człowieka.

Medycy w Sercu Gdynihttps://www.facebook.com/wsercugdyni/

Leczenie otylosci i zaburzen odzywiania
Medycy w Sercu Gdyni Specjalistyczne Centrum Medyczne
81-386 Gdynia,
ul. Józefa Bema 5/2