Dr n. med. Marcin Kubik

Dr n. med. Marcin Kubik – absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), specjalista kardiologii, członek European Society of Cardiology (ESC) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), a w szczególności Sekcji Echokardiografii, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, Kardiologii Sportowej, Rytmu Serca, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych, oraz Wad Zastawkowych Serca.

Doświadczenie zdobywał w Oddziałach Kardiologii z OIOK w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, II Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca, w poradniach kardiologicznych i monitorowania stymulatorów oraz kardiodefibrylatorów (ICD, CRT-D), a także podczas staży specjalizacyjnych w najlepszych ośrodkach kardiologii w Polsce (m.in. Zabrze, Warszawa, Łódź). W chwili obecnej związany jest z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (znany jako szpital wojewódzki). Jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych. W pracy naukowej zajmował się niezwykle rzadką wadą serca – kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory serca (LVNC – ang. left ventricular noncompaction). Swoją codzienną pracę opiera na holistycznych standardach, uwzględniając interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Stosuje zasadę empiryzmu opartego na dowodach, co pozwala mu na trafne stawianie diagnozy, monitorowanie stanu i procesu leczenia. W ocenie kardiologicznej pacjenta posiłkuje się badaniami dodatkowymi. Jego szczególną pasją jest echokardiografia. Echo serca w naszej placówce wykonuje dzieciom od 2 r.ż. oraz młodzieży i dorosłym, ponadto wykonuje i opisuje badania holter’owskie ciśnienia i ekg.

Wraz z żoną, z którą na co dzień współpracuje również na gruncie zawodowym, jest założycielem Specjalistycznego Centrum Medycznego Medycy w Sercu Gdyni.

Dni i godziny przyjęć: w każdy wtorek do godz. 20:00

Rejestracja online:  zarezerwuj wizytę