Gdyński Program Pomocy Dzieciom

Wsparcie dzieci i młodzieży w okresie adolescencji w ważnych obszarach rozwoju emocjonalnego i poznawczego, to projekt realizowany przez Medyków w Sercu Gdyni we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, a finansowany ze środków UNICEF. 

Wielość zadań, na które kładziemy nacisk, to cztery odsłony spójnego celu, którym jest przeciwdziałanie kryzysom i zaburzeniom emocjonalnym u dzieci i młodzieży.

W każdym z elementów projektu kładziemy nacisk na realizację profesjonalnych, opartych na dowodach naukowych, użytecznych formach wsparcia i pomocy, prowadzonych w ramach warsztatów oraz identyfikacja ryzyka zaburzeń emocjonalnych wśród uczestników poprzez badania przesiewowe.

Projekt podzieliliśmy na 4 elementy: