Usługi

Diagnostyka i leczenie chorób somatycznych
u dorosłych i dzieci

Diagnoza i leczenie w obszarze zdrowia psychicznego

Leczenie otyłości i zaburzeń odżywiania

Kompleksowe wspomaganie
leczenia chorób cywilizacyjnych