Lek. med. Kamil Asmus

Lek. med. Kamil Asmus – absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a obecnie lekarz rezydent psychiatrii. Na co dzień związany z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Jako specjalizujący się psychiatra na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, zjazdach i konferencjach. W praktyce skupia się na udzieleniu szybkiej skutecznej pomocy swoim pacjentom.

W jego kręgu zainteresowań leżą: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, bezsenność, zaburzenia psychiczne i psychozy. Jako już doświadczony lekarz w diagnostyce i leczeniu swoich pacjentów korzysta zarówno z farmakologicznych metod leczenia jak i pozafarmakologicznych (psychoterapia, diagnoza psychologiczna, testy psychologiczne) przy współpracy z doświadczonym zespołem psychologów.

Dni i godziny przyjęć: w każdą sobotę od godz. 11:00 do 18:00

Rejestracja online: