Lekarz medycyny bólu

dr n. med. Marek Suchorzewski

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i specjalista medycyny paliatywnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada doświadczenie w zakresie medycyny bólu nabyte podczas wieloletniej specjalistycznej praktyki lekarskiej w poradniach leczenia bólu, praktyki klinicznej w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii i hospicjach. W ramach posiadanych specjalizacji pracował w Holandii i w Wielkiej Brytanii.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu – IASP i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wiedzę w zakresie medycyny bólu zdobywał uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach szkoleniowych, a następnie sam prowadził szkolenia dla lekarzy w tym zakresie.

Autor i współautor publikacji w dziedzinie medycyny bólu, anestezjologii i
intensywnej terapii i medycyny paliatywnej. Jest współautorem polskich zaleceń stosowania silnie działających opioidów u pacjentów z przewlekłym bólem pochodzenia nienowotworowego oraz polskich zaleceń farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory.