Czym zajmuje się kardiolog

Kardiolog to lekarz zajmujący się chorobami serca i naczyń. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie wystąpieniu u pacjentów ciężkich chorób jak zawał serca czy udar mózgu. Natomiast u osób, które mają już problemy kardiologiczne, zajmuje się ograniczeniem skutków chorób serca i naczyń i zapobieganiem ich ponownemu wystąpieniu.

Na czym polega konsultacja kardiologiczna

W ramach swojej pracy kardiolog rozmawia z pacjentem na temat jego dolegliwości, bada pacjenta, przeprowadza diagnostykę kardiologiczną. Na podstawie zebranych informacji z przeprowadzonych badań stawia rozpoznanie, ustala odpowiednie leczenie według aktualnej wiedzy medycznej i kontroluje skuteczność leczenia chorób serca.

Jakie są najczęstsze objawy chorób serca

Najczęstszymi objawami chorób serca są:

 • dolegliwości bólowe w klatce piersiowej (popularnie: bóle w klatce piersiowej),
 • duszność spoczynkowa (popularnie: brak tchu, płytki oddech),
 • duszność wysiłkowa (popularnie: brak tchu podczas wysiłku np. chodzenia, biegania, wchodzenia po schodach, chodzeniu pod górkę),
 • kołatanie serca (popularnie: arytmia, przerwy w pracy serca, nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca),
 • obrzęki (popularnie: opuchnięte nogi),
 • zawroty głowy,
 • zasłabnięcia (popularnie: nogi z waty, miękkie nogi),
 • omdlenia (popularnie: nagłe osłabienie z utratą przytomności i czasami urazem głowy),
 • dłuższa utrata przytomności (pacjenci twierdzą, że nie pamiętają co się z nimi działo, obudzili się na ziemi),
 • pogarszająca się lub słaba tolerancja wysiłku (popularnie: gorsza wydolność, obniżona zdolność do wysiłku).

Jakie są najczęstsze objawy chorób naczyń

Najczęstszymi objawami chorób naczyń są:

 • dolegliwości bólowe nóg podczas chodzenia lub w spoczynku,
 • chromanie przestankowe (popularnie: bóle nóg po przejściu pewnego dystansu, które ustępują po zatrzymaniu się i odpoczynku),
 • zawroty głowy,
 • długo gojące się rany na nogach,
 • owrzodzenia skóry,
 • uczucie zimnych nóg,
 • nawracające bóle i blednięcie palców,

rzadziej:

 • bóle brzucha szczególnie po jedzeniu,
 • guz w brzuchu,
 • duszność lub pogorszenie tolerancji wysiłku.

Na czym polega badanie pacjenta przez kardiologa

Badanie fizykalne służy ocenie funkcjonowania organizmu pacjenta. Podczas badania kardiolog ocenia skórę pacjenta, szuka obrzęków, osłuchuje serce, ocenia puls, osłuchuje niektóre tętnice organizmu, osłuchuje płuca. W połączeniu z wywiadem uzyskanym od pacjenta badanie fizykalne daje możliwość oceny funkcjonowania organizmu pacjenta przy obecności potencjalnej choroby serca i naczyń.

Jakie badania dodatkowe zleca kardiolog podczas diagnostyki kardiologicznej

Po zebraniu wywiadu i badaniu pacjenta kardiolog może rozszerzyć diagnostykę kardiologiczną o badania dodatkowe, które można podzielić na spoczynkowe (statyczne) i wysiłkowe (dynamiczne).

W skład badań spoczynkowych wchodzą:

 • elektrokardiografia spoczynkowa (popularnie: ekg),
 • echokardiografia spoczynkowa (popularnie: echo serca),
 • usg doppler naczyń czy usg doppler tętnic lub żył (popularnie: usg naczyń, usg tętnic, usg żył),
 • kontrola stymulatora serca,
 • kontrola kardiowertera-defibrylatora serca lub kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji (popularnie: kontrola ICD lub CRT-D),
 • test pochyleniowy w ramach diagnostyki omdleń.

W skład badań wysiłkowych wchodzą:

 • test wysiłkowy na bieżni ruchomej lub cykloergometrze (popularnie: próba wysiłkowa na bieżni, próba wysiłkowa na rowerze),
 • echo serca z dobutaminą (popularnie: echo dobutaminowe),
 • spiroergometria.

Kardiolog posługuje się również badaniami oceniającymi parametry hemodynamiczne (ciśnienie krwi i puls) i ekg podczas codziennego funkcjonowania pacjenta w warunkach domowych: holter ekg czy holter ciśnieniowy (holter RR).

Jakie choroby może rozpoznać kardiolog po przeprowadzeniu diagnostyki kardiologicznej

Najczęstszym rozpoznaniem stawianymi przez kardiologa może być:

 • choroba niedokrwienna serca (popularnie: wieńcówka, miażdżyca serca, choroba wieńcowa),
 • niewydolność serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca: częstoskurcz przedsionkowy, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy,
 • omdlenia wazowagalne,
 • zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy, blok lewej odnogi pęczka Hisa (popularnie: LBBB), blok prawej odnogi pęczka Hisa (popularnie: RBBB).

Czym różni się konsultacja kardiologiczna i diagnostyka kardiologiczna dzieci od dorosłych

Konsultacja kardiologiczna dzieci różni się od konsultacji kardiologicznej dorosłych kilkoma ważnymi aspektami.

Po pierwsze wywiad dotyczący objawów i obciążeń rodzinnych zbierany jest głównie od rodziców dziecka, sama konsultacja przebiega w obecności przynajmniej jednego rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wywiad ukierunkowany jest głównie na wady serca, a dopiero w drugiej kolejności na nabyte choroby serca, podobnie diagnostyka kardiologiczna zlecona przez kardiologa nakierowana jest głownie na wady serca lub wrodzone choroby mięśnia sercowego zwane kardiomiopatiami.

W związku z innym spektrum chorób serca w wywiadzie zbiera się informacje o rozwoju dziecka, przybieraniu na wadze i wzroście (stąd ważne jest, by rodzice mieli informację o aktualnej wadze i wzroście pacjenta oraz o zmianie tych parametrów w czasie), jak dziecko radzi sobie wśród rówieśników zarówno fizycznie jak i psychicznie, czy sinieje podczas wysiłku itp.

Jak kardiolog leczy choroby serca

Leczenie kardiologiczne polega głownie na stosowaniu leków (farmakoterapia), najczęściej w postaci tabletek. Są jednak choroby, w których konieczne jest skierowanie pacjenta na leczenie zabiegowe (np. ablacja substratu arytmii, koronarografia i angioplastyka, implantacja stymulatora serca, implantacja zastawek serca, bypassy czyli rodzaj pomostowania aortalno-wieńcowego, wymiana aorty).

 
dr n. med. Marcin Kubik - kardiolog - Medycy w Sercu GdyniDr n. med. Marcin Kubik, kardiolog
Rejestracja online:  zarezerwuj wizytę

Dr n. med. Marcin Kubik, kardiolog

Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), specjalista kardiologii od 2015 roku, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), a w szczególności Sekcji Echokardiografii, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, Kardiologii Sportowej, Rytmu Serca, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych, oraz Wad Zastawkowych Serca.

Doświadczenie kardiologiczne zdobywał w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, II Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca, w poradniach kardiologicznych i monitorowania stymulatorów oraz kardiodefibrylatorów (ICD, CRT-D), a także podczas staży specjalizacyjnych w najlepszych ośrodkach kardiologii w Polsce (m.in. Zabrze, Warszawa). Z kolei doświadczenie pediatryczne zdobywał w Oddziale Pediatrycznym Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz Oddziale Pediatryczno-Alergologicznym Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku. W chwili obecnej związany jest z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (znany jako szpital wojewódzki).

Jest autorem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. niezwykle rzadką wadą serca – kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory serca (LVNC – ang. left ventricular noncompaction).

Swoją codzienną pracę opiera na holistycznych standardach, uwzględniając interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Stosuje zasadę empiryzmu opartego na dowodach, co pozwala mu na trafne stawianie diagnozy, monitorowanie stanu klinicznego pacjenta i procesu leczenia. W ocenie kardiologicznej pacjenta posiłkuje się badaniami dodatkowymi. Jego szczególną pasją jest echokardiografia. W naszej placówce echo serca wykonuje dzieciom, młodzieży i dorosłym, podobnie jak badania holterowskie ciśnienia i ekg (holter ekg, holter ciśnieniowy).

Wraz z żoną, z którą na co dzień współpracuje również na gruncie zawodowym, jest założycielem Specjalistycznego Centrum Medycznego „Medycy w Sercu Gdyni”.